Holotropic 2020!!!


Mandalas of the New Year HBW: hope, light, energy, love, new life, deep feelings of gratitude and compassion, infinity, freedom and lots of healing in 2020 to all!!!

Wishing you a peaceful and fulfilling holidays,

Velosimed team

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Moja izkušnja delavnice Holotropnega dihanja, če povzamem kot celoto, je bila čarobna, mistična, kozmična, multi-dimenzionalna, prebojna z notranjimi razodetji, ki segajo preko mojih mej psihološkega